Stem voor ‘Groenste Politicus 2015’

Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland is genomineerd voor de verkiezing ‘Groenste politicus van het jaar’. Natuurmonumenten organiseert de verkiezing. Vanaf 19 april 2015 kun je je stem uitbrengen.

De 3 kandidaten die op 3 mei de meeste stemmen hebben gaan door naar de feestelijke finale. Die is op zondag 10 mei live in het radioprogramma van Vroege Vogels. Begin mei wijst de jury – bestaande uit leden en medewerkers van Natuurmonumenten – vervolgens de Groenste Politicus van het jaar 2015 aan.

Tastbare resultaten

Welke politicus heeft tastbare resultaten geboekt op het vlak van natuur en landschap? En wie heeft zich ingezet voor het verbinden van natuur met andere maatschappelijke belangen als gezondheid, recreatie of water? Met andere woorden: welke lokale, provinciale, landelijke of Europese politicus verdient het om daarvoor gelauwerd te worden?

Han Weber: vasthoudend

Gedeputeerde Han Weber is genomineerd vanwege zijn vasthoudendheid in het realiseren van natuur ondanks het gewijzigd rijksbeleid en het vormgeven van de nieuwe rol van de provincies in het natuurbeleid. Hij gaf enthousiaste sturing aan de veranderende rol van de provincie op het gebied van natuurontwikkeling. Hierbij werd het roer omgegooid: geen natuurgebieden met hekken erom, maar toegankelijke natuurgebieden die beleefd kunnen worden. Daarbij heeft hij met verschillende partners interessante combinaties gemaakt van het verbeteren van de waterkwaliteit, natuurontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Dit heeft recent geleid tot een bijdrage van de provincie Zuid-Holland van €10 milioen aan een maatregelenpakket voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Met zijn inzet vergroot hij het draagvlak voor een duurzaam natuurbeleid.

Politici op alle niveaus konden genomineerd worden: van gemeente tot Europa. Vorig jaar is de verkiezing gewonnen door de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (SP).