N211 geprezen als succesverhaal van ondernemende overheid

Secretaris-generaal Maarten Schurink van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontving het eerste exemplaar van het boek uit handen van bestuurskundige Menno Spaan.

Bron: Provincie Zuid-Holland