Extra impuls natuur en recreatie Buijtenland van Rhoon

De provincie heeft 60 hectare grond aangekocht in het Buijtenland van Rhoon. Daardoor komt meer ruimte beschikbaar voor natuur en recreatie.

Bron: Provincie Zuid-Holland