Aanpak overlast bodemdaling binnenstad Gouda

De historische binnenstad van Gouda daalt jaar na jaar met onder andere wateroverlast als gevolg. Veel bewoners ervaren dit bij hoosbuien, door vocht in huis en stankoverlast. Om de leefbaarheid van de binnenstad op peil te houden is actie nodig. De gemeente Gouda en hoogheemraadschap van Rijnland gaan daarom een plan ontwikkelen voor de aanpak van acute water- en riooloverlast in de lager gelegen delen van de binnenstad.

Bron: Gemeente Gouda