Forse daling winkelleegstand in Goudse binnenstad

Een aantrekkelijke en levendige binnenstad met zo min mogelijk leegstand staat hoog op de prioriteitenlijst van het college van B en W. Om dit te ondersteunen is in 2017 een leegstandverordening van kracht geworden. Inmiddels is de leegstand in het kernwinkelgebied gedaald van 12,6 % (april 2017) tot 8,1%. Een daling van ruim 4%. Daarnaast worden leegstaande ruimtes boven winkels weer in gebruik genomen door ze om te bouwen tot woning. Dit ‘wonen boven winkels’-project heeft ertoe geleid dat in 2017 en 2018 zestien woningen zijn opgeleverd. Op dit moment zijn er meer dan 20 woningen boven winkels in voorbereiding in de binnenstad.

Bron: Gemeente Gouda