Aanpak bodemdaling Gouda wordt voorbeeldproject

De aanpak van overlast door bodemdaling in Gouda, het project Gouda Stevige Stad, is door het Rijk aangewezen als voorbeeldproject voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Hier is een geldprijs van €25.000 aan verbonden.

Bron: Gemeente Gouda