Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: controle adressen

Op het juiste woonadres staan ingeschreven is van groot belang. Overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, sociale dienst: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Bron: Gemeente Gouda