Provincies en Rijk op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof

Het Rijk en de provincies hebben vrijdag 29 november met elkaar gesproken om te komen tot een eenduidige set beleidsregels in het kader van de stikstofproblematiek. Lees hieronder de gezamenlijke verklaring die naar aanleiding van dit overleg is opgesteld

Bron: Provincie Zuid-Holland