Animatiefilmpje over bodemdaling in de binnenstad

Gemeente en waterschap (Rijnland) werken aan een plan om overlast door bodemdaling in de binnenstad structureel aan te pakken. Dit plan kan gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Begin 2020 wordt het plan gepresenteerd zodat alle belanghebbenden er tijdens de inspraakperiode in maart/april hun mening over kunnen

Bron: Gemeente Gouda