Op weg naar een klimaatbestendig Gouda

Vorige week heeft Gouda haar klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Deze strategie is opgesteld door een werkgroep van raadsleden in samenwerking met ambtenaren van de gemeente en wethouder Niezen. De strategie vormt voor de gemeente het uitgangspunt bij het opstellen van beleidsstukken en ruimtelijke plannen.

Bron: Gemeente Gouda