Samenwerking Groenalliantie en Promen verlengd

De reguliere onderhoudswerkzaamheden binnen gebieden van Groenalliantie zijn voor de komende 3 jaren gegund aan sociale werkvoorziening Promen. Het gaat hier om het legen van prullenbakken, verwijderen van zwerfvuil en schoonmaken van meubilair. Groenalliantie en Staatsbosbeheer vinden het belangrijk dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kans krijgen om onderdeel

Bron: Gemeente Gouda