Aanbod van en (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties in Gouda in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft in 2019 onderzoek gedaan naar het aanbod van en de behoefte aan sportaccommodaties in Gouda. Het resultaat van het onderzoek is een waardevol rapport waarin is te lezen hoe het staat met gymzalen, sportzalen, sporthallen, voetbalvelden, tennisbanen en hockeyvelden. En wat de behoefte daaraan is, nu,

Bron: Gemeente Gouda